Hermeetikud, mastiksid, silikoonid, vuugitäited

 • Polüuretaan
 • MS-Polümeer
 • Akrüül
 • Silikoon
 • Tuletõkkesilikoon
 • Tuletõkkeakrüül

Hermetiseerimistööd

 • Betoon- ja kivifassaadile
 • Klaasfassaadile
 • Tuletõkke läbiviikudele
 • Siseruumide viimistlusele
 • Vanade hermeetikute uuendamisele

Heliisolatsioon

 

 

Hermeetikute müük

 • BOSTIK
 • SIKA
 • TREMCO
 • DAKT Sealants

 

 

 

 

 

 

Vuugitihendid

Vuukimistööd

Vuukimistarvikud

 • Paigalduspüstol DAKT H-2
 • Paigalduspüstol DAKT PS-395
 • Vuugisilurid DAKT